Avel, ston och uppfödning

 

Aveln inriktar sig på prestation och bedrivs i liten skala, ett fåtal föl föds varje år, hellre kvalitet än kvantitet. Målsättningen är att få fram individer som har god ridbarhet, hoppförmåga, goda gångarter, hållbarhet och mentalt rätt inställning till arbete. Här kan du läsa om våra uppfödningars främsta resultat.

Maja och Fairarri